Personale

Om personalet

I Kammerhuset kan du møde nedenstående personale:

Ledende  sygeplejerske
Tine Nørrekær Sahlholt
Mail tns@horsholm.dk - Tlf. 48494341                          

Daglig leder
Hanne Svendsen
Træffes tirs, ons og torsdag: bedst ml. kl. 9.00-11.00
Mail hsv@horsholm.dk - Tlf. 48494342

Rebecca Nielsen
Sosu.ass, ressourceperson i demens

Marianne Olesen
Sosu.ass.


Ann-Christin Mathiassen
Beskæftigelsesvejleder

Elin Holm
sosu.ass

Susanne Jensen
Sosu. hjælper