Kontakt

 

Daglig leder:

Nina Wendler Christensen 
Plejecenter Sophielund og Kammerhuset
Tlf: 4849 4390 Sophielund 88
Mail: nich@horsholm.dk  

 

Personalet: 

Tlf: 4849 4430 telefontid kl. 8.15 til 10.00 og 14.00 til 15.15
Mail: kammerhuset@horsholm.dk