Profil

Daghjemmet er et tilbud til borgere i Hørsholm Kommune.

Det kan dreje sig om borgere, der lider af en demenssygdomme, fysisk eller psykisk svage borgere og personer der er ensomme. 

Kammerhuset er en hjælp til, at borgeren kan forblive længere i eget hjem. Daghjemmet kan max. rumme 21 borgere dagligt. Dertil en samværsgruppe  mandag, onsdag og fredag med op til 12 borgere. Udgifterne til forplejning samt kørsel trækkes over pensionen.

Borgere visiteres 1-5 dage via visitationen på Rådhuset.

Kammerhuset er åbent alle hverdage, transporten til og fra Kammerhuset varetages af beredskabet fra Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen.

Der foretages et hjemmebesøg hos den enkelte borger inden start i Kammerhuset. Dette foretages af den af personalet der skal være kontaktperson for borgeren. Dette har stor betydning for en god start i huset.

Der er mange faste aktiviteter i huset. Hér kan bl.a. nævnes gymnastikhold, erindringsgrupper og læse-/musikgrupper.

Der tilbydes ture ud af huset, såvel til fods eller i Kammerhusets bus. Alle aktiviteter, er så vidt muligt  baseret på ønsker fra borgerne og rummer mulighed for at borgerne deltager ud fra den enkeltes formåen og interesse.

Kammerhuset kan henvise til frisør og fodterapeut der efterfølgende kan komme i huset. Borgeren afholder selv udgiften til frisør og fodterapeut som sker ved kontant afregning.  

Kammerhuset arbejder  tæt sammen med pårørende, demenskoordinator  og hjemmeplejen. 

Der udarbejdes aktivitetplan med faste aktiviteter.