Profil

Daghjemmet er et tilbud til borgere i Hørsholm Kommune.

Det kan dreje sig om borgere, der lider af en demenssygdom, fysisk eller psykisk svage borgere, personer der lider af ensomhed og borgere der har pårørende, der har brug for aflastning.

Kammerhuset er en hjælp til, at borgeren kan forblive længere i eget hjem. Daghjemmet kan max. rumme 21 borgere dagligt. Dertil en samværsgruppe  mandag, onsdag og fredag med op til 8 borgere. Udgifterne til forplejning samt kørsel trækkes over pensionen.

Borgere visiteres 1-5 dage via visitationen på Rådhuset og demenskoordinator Helle Nielsen.

Kammerhuset er åbent alle hverdage.Transporten til og fra Kammerhuset varetages af Nordsjællands beredskabet, dette aftales med personalet. 

Der er mange faste aktiviteter i huset. Der kan bl.a nævnes gymnastikhold, erindrings grupper og læse-/musikgrupper.

Der tilbydes ture ud af huset, såvel til fods eller i Kammerhusets bus. Alle aktiviteter, er så vidt muligt  baseret på ønsker fra borgerne og rummer mulighed for at borgerne deltager ud fra den enkeltes formåen og interesse.

Kammerhuset kan henvise til frisør og fodterapeut  som er ipå Aktivitetscentret. Borgeren afholder selv udgiften til frisør og fodterapeut som sker ved kontant afregning.  

Kammerhuset arbejder  tæt sammen med pårørende, demenskoordinator  og hjemmeplejen. 

Der udarbejdes aktivitetplan med faste aktiviteter.