Samværsgruppe

Samværsgruppen:

Denne gruppe er for borgere  med let til middelsvær demens. Demensudredning kan være indledt eller diagnosen stillet. Borgeren bor hjemme med evt. hjælp fra ægtefælle eller hjemmeplejen, men har behov for støtte og hjælp til mere stabile rammer

Formål med samværsgruppen:

At stimulere deltagernes sociale, emotionelle, kognitive og fysiske færdigheder. At vedligeholde daglige færdigheder ved at borgeren deltager i praktiske ting. Samtidig styrkes og trænes hukommelsen. At øge livskvaliteten samt forebygge ensomhedsfølelse. At aflaste familien.

Samværsgruppen er en mindre gruppe fra 8 - 10 borgere. Der kan blive visiteret fra en til tre dage ugentligt. Mandag, onsdag og fredag i tidsrummet 10.30 til 13.00

Profilerer borgeren ikke af overstående tilbud, vil borgeren blive visiteret videre til daghjemmet.