Kammerhuset har åbent for visiterede borgere alle hverdage fra kl. 9.00 til 15.00. Telefonen er åbne fra kl. 8.15 til 10.00 og igen 14.00 til 15.15

I tilfælde af sygdom eller afbud, skal Kammerhuset kontaktes på 48 49 44 30 senest kl. 8.45 samme dag, da borgeren ellers vil hæfte for udgiften til opholdet.

Transport:
Transport mellem eget hjem og Kammerhuset varetages af Nordsjællands beredskab.
Der opkræves en egenbetaling for transport og fortæring. Oplysninger om priser kan hentes hos personalet.

Madpakke
Der er mulighed for, mod betaling, at bestille madpakke til at tage med hjem. Spørg personalet.
Maden Leveres fra Breelteparkens Køkken

På nogle ture ud af huset må man påregne brugerbetaling til entré, mad og lignende.