Om os

Om Daghjemmet Kammerhuset

Daghjemmet Kammerhuset er et tilbud til borgere i Hørsholm Kommune.

Alle borgere visiteres via visitationen på Rådhuset i samarbejde med hjemmeplejen.

Dette er i tråd med målet/idégrundlaget om at sikre, at den enkelte borger kan forblive i eget hjem så længe som muligt.

Tilbuddet kan benyttes af flere årsager:

  • Borgere der lider af demenssygdomme
  • Fysisk eller psykisk svage borgere
  • Borgere der er ensomme 
  • Pårørende der trænger til nogle dages aflastning i ugens løb
  • Daghjemmet kan rumme 21 borgere dagligt.
  • Borgerne kan visiteres fra en dag til alle ugens fem dage.
Der foretages et hjemmebesøg hos den enkelte borger af  kontaktperson inden de starter.
Kontaktpersonen er samarbejdspartner  i den daglige kontakt til pårørende, hjemmeplejen samt til den enkelte borger.

Alle borgere bliver drøftet ved Kammerhusets jævnlige personalemøder.