Personale

Om personalet

I Kammerhuset kan du møde nedenstående personale:

Centerleder
Tine Nørrekær Sahlholt
Mail tns@horsholm.dk - Tlf. 4849 4348
Sophielund 88

Daglig leder
Nina Wendler Christensen

Mail : nich@horsholm.dk Tlf. 4849 4390
Sophielund 88

Ann-Toni Meier Kreutzer
Social og sundhedsassistent

Susanne Jensen
Social og sunhedshjælper

Heidi Hemmingsen
Social og sundhedshjælper

Elin Holm
Social og sundhedsassistent

Marianne Olesen
Social og sundheds assistent

Ann Christin Mathiassen
Beskæftigelsesvejleder