Åbningstider og priser

I Kammerhuset og samværsgruppen.

Kammerhuset har åbent for visiterede  borgere alle hverdage fra kl. 9.00 til 15.00. Telefonerne er åbne fra kl. 8.15 til 10.00 og igen 14.00 til 15.15

I tilfælde af sygdom eller afbud, skal Kammerhuset kontaktes senest kl. 8.45 samme dag, da borgeren ellers vil hæfte for udgiften til opholdet. 

Transport:

Transport mellem eget hjem og Kammerhuset varetages af  Nordsjællands beredskab. Hvad koster det?

Der opkræves en egenbetaling for transport og fortæring. Oplysninger om priser kan hentes hos personalet. 

Der er mulighed for, mod betaling, at bestille madpakke til at tage med hjem. Spørg personalet.


På nogle ture ud af huset må man påregne brugerbetaling til entré, mad og lignende.

Samværsgruppen:

Der opkræves egenbetaling for transport og forfriskninger. Spørg personalet. Der er mulighed for at spise  frokost i samværsgruppen hvis dette ønskes.

Smørrebrød kan tilkøbes og vil blive leveret fra køkkenet i Breelteparken.