Pårørendesamarbejde

Sådan samarbejder vi med pårørende.

Borgeren får en fast kontaktperson som også er gennemgående i den daglige kontakt til såvel pårørende som hjemmepleje.

Vi lægger  vægt på samarbejde med de pårørende og er glade for at få besøg.

Der udarbejdes aktivitetsplan, der giver pårørende mulighed for at følge med.