Samarbejdspartnere

Hjemmeplejen

Vi har et tæt og dagligt samarbejde med hjemmeplejen. 

Pårørende

Løbende samarbejde med de pårørende.

Søllerød/Hørsholm Brandvæsen 

Står for transport mellem hjemmet og Kammerhuset.

Breelteparkens køkken

Leverer den varme middagsmad og madpakker.

Demenskoordinator

Helle Nielsen, demenskooordinator Hørsholm Kommune.

Fysioterapeut

Kommer i huset ved behov.

Præster

Præsterne tilknyttet Hørsholm Sogn holder gudstjeneste i huset hveranden måned.

Hørsholm Bibliotek

Fra biblioteket låner vi bøger og musik.

Social- og Sundhedsskolen

Samarbejde omkring elever.

Uddannelsessygeplejerske

Annie Stenby, Hørsholm Rådhus

Samarbejde omkring elever, praktikanter og videreuddannelse af nuværende og kommende personale.