Daghjemmet Kammerhuset er et tilbud til borgere i Hørsholm Kommune.

Alle borgere visiteres via visitationen på Rådhuset i samarbejde med hjemmeplejen.
Dette er i tråd med målet/idégrundlaget om at sikre, at den enkelte borger kan forblive i eget hjem så længe som muligt.

Tilbuddet kan benyttes af flere årsager:
Borgere der lider af demenssygdomme
Fysisk eller psykisk svage borgere
Borgere der er ensomme
Pårørende der trænger til nogle dages aflastning i ugens løb
Daghjemmet kan rumme 21 borgere dagligt.
Borgerne kan visiteres fra en dag til alle ugens fem dage.
Der foretages et hjemmebesøg hos den enkelte borger af kontaktperson inden de starter.
Kontaktpersonen er samarbejdspartner i den daglige kontakt til pårørende, hjemmeplejen samt til den enkelte borger.

Alle borgere bliver drøftet ved Kammerhusets jævnlige personalemøder.