Alle borgere visiteres via visitationen på Rådhuset i samarbejde med hjemmeplejen.
Dette er i tråd med målet/idégrundlaget om at sikre, at den enkelte borger kan forblive i eget hjem så længe som muligt.

Tilbuddet kan benyttes af flere årsager:
Borgere der lider af demenssygdomme
Fysisk eller psykisk svage borgere
Borgere der er ensomme
Pårørende der trænger til nogle dages aflastning i ugens løb
Daghjemmet kan rumme 21 borgere dagligt.
Borgerne kan visiteres fra en dag til alle ugens fem dage.
Kontaktpersonen er samarbejdspartner i den daglige kontakt til pårørende, hjemmeplejen samt til den enkelte borger.

Alle borgere bliver drøftet ved Kammerhusets jævnlige personalemøder.