Daghjemmet Kammerhuset er et tilbud til borgere i Hørsholm Kommune.

Det kan dreje sig om borgere, der lider af en demenssygdom, fysisk eller psykisk svage borgere, personer der lider af ensomhed og borgere der har pårørende, der har brug for aflastning.

Kammerhuset er en hjælp til, at borgeren kan forblive længere i eget hjem. Daghjemmet kan på grund af covid-19 pt. max. rumme 24 borgere dagligt.         

Udgifterne til forplejning samt kørsel kan trækkes over PBS.

Borgerne visiteres 1-5 dage via visitationen på Rådhuset og demenskoordinator Helle Nielsen.

Kammerhuset er åbent alle hverdage.Transport til og fra Kammerhuset varetages af Nordsjællands Brandvæsen, dette aftales med personalet.

Der er mange faste aktiviteter i huset. Der kan bl.a ​​nævnes gymnastikhold, erindrings grupper, læse og musikgrupper.

Der tilbydes ture ud af huset, såvel til fods eller i Kammerhusets bus. Alle aktiviteter, der er så vidt mulige baseret på ønsker fra borgerne og rummer mulighed for at borgerne deltager ud fra den enkeltes formåen og interesse.

Kammerhuset kan henvise til frisør og fodterapeut som er på Aktivitetscentret Sophielund. Borgeren afholder selv udgiften til frisør og fodterapeut.

Kammerhuset arbejder tæt sammen med pårørende, demenskoordinator og hjemmeplejen.

Der udarbejdes aktivitetesplan med faste aktiviteter.