Borgeren får en kontaktperson, som er gennemgående i den daglige kontakt til såvel pårørende som hjemmepleje.

Vi lægger vægt på samarbejde med de pårørende.

Der udarbejdes  en aktivitetesplan, der giver pårørende mulighed for at følge med, i dagligdagen på Kammerhuset