Borgeren får en kontaktperson, som er gennemgående i den daglige kontakt til såvel pårørende som hjemmepleje.

Vi lægger vægt på samarbejde med de pårørende.

På Kammerhuset Facebook side (daghjemmet Kammerhuset) kan i se hvad vi laver, der kommer tit opslag så følg os.